Tuesday 26 Sep 2023
/
background:

نمایش وضعیت در یاهو

قالب وبلاگ

ارگانیوم انرژی


 

ارگانیوم- انرژی (Organihum- ENERGY)

کودی ویژه برای بهبود فرایند میوه دهی

قابل استفاده در تمام محصولات کشاورزی

 

ارگانیوم انرژی محصولی با کارآیی بالا است که روند میوه دهی را اززمان شروع تا رسیدن میوه ها بهبود می بخشد. با استفاده از این کود تمام میوه ها رسیده می شوند. باعث ایجاد تغییرات شیمیایی مناسب از ابتدا تا انتهای میوه دهی می شود. با فراهم کردن تمام مواد مغذی مورد نیاز گیاه فرآیند میوه دهی را رونق می بخشد. استفاده از این کود توازن بیشتر بین تعداد کل میوه ها ومیوه های رسیده و برداشت محصول به وجود می آورد. این کود با تولید میوه های یک دست و با کیفیت بالای ارگانولپتیک (رنگ، طعم، بو و...) اصلاح کننده فرآیند میوه دهی است.

مقدار ونحوه مصرف

قبل از مصرف تکان داده شود.

محلول پاشی: 3-2 میلی لیتردر لیتر

آبیاری: 6-3 لیتردرهکتار

گیاهان آبزی: 4-3 میلی لیتردر لیتر

باغبانی: قبل و بعد از پیوند زدن ، درزمان بین شروع میوه دهی و رسیدن میوه ها(در طول چرخه سه تا چهار بار استفاده شود).

توت فرنگی: در طول کل چرخه

درخت زیتون: در زمان شکل گیری میوه وابتدای تشکیل هسته (3 باراستفاده شود).

درختان میوه و تاکستان: بعد از گل دهی، میوه دادن و رسیدن میوه ها

محتویات

پتاسیم (K20): 20.0

تری اکسید سولفور (SO3): 14.0

بور(B): 0.06

آهن (Fe): 0.13

منگنز(Mn): 0.05

مولیبدنوم (M0): 0.001